Процедури

 

Членовите на Здружението утврдија стандарди и процедури за регулирање и сертифицирање на квалитетот на домашните месни и млечни производи. Стандардите за квалитет се усогласени со домашната регулатива во оваа област, но, истовремено, се базираат и врз искуства и регулативи од месните и од млечните индустрии во развиените земји. Производите што се сертифицирани со Знакот за квалитет, аплициран на нивните амбалажи, ги исполнуваат сите предвидени критериуми на висок и стандарден квалитет.

Добивање на Знакот за Квалитет

Одземање на Знакот за КвалитетЗдружение на производители на месни и млечни производи во Македонија