Kонтакт

Здружение на производители на месни и млечни производи во Македонија

ул. Кеј 13 Ноември бб,
1000 Скопје
Македонија

Телефон/Факс: (0)2 3163-549

Вашите прашања, предлози и коментари испратете ги на:

е-mail: zdruzenie@znakzakvalietet.org.mk

 


Здружение на производители на месни и млечни производи во Македонија