Промоција:

Видео презентација на програмата Знак за квалитет

Превземете го видео клипот: Како да го превземете и со што да го гледате
(Windows Media Video 1.16 Mb)


Промотивни кампањи

Период: декември 1999 - март 2000

Цели на кампањата:
 • Позиционирање (воведување) и промоција на Знакот за квалитет
 • Иницирање на свесност за Знакот за квалитет
 • Убедување на купувачите дека реалниот и перципираниот квалитет на производите со Знакот за квалитет е еднаков на, или подобар од квалитетот на увезените производи или од останатите домашни производи од истата категорија.

Промотивни активности и средства:

 • Односи со јавност (ПР)
 • Огласување: ТВ, печат, билборд
 • Промоција/материјали на места на продажба.

Ефекти од кампањата:

 • 66% ниво на свесност за Знакот за квалитет
 • 96% од испитаниците имаат позитивен став кон Знакот за квалитет.

Награда: „Златно сонце на годината“ за најдобра промотивна кампања во 1999 год.  - наградена од Министерството за трговија на Република Македонија


Период: јуни - јули 2000

Цели на кампањата:
 • Понатамошно позиционирање и промоција на Знакот за квалитет
 • Зголемена свесност за Знакот за квалитет
 • Зголемена препознатливост и побарувачка на производите со Знакот за квалитет.

Промотивни активности и средства:

 • Редизајн на логото
 • Односи со јавност (ПР)
 • Огласување: ТВ, радио, печат, билборд
 • Промоција/материјали на места на продажба.

Ефекти од кампањата:

 • Зголемена препознатливост на Знакот за квалитет

Период: октомври 2000 - јануари 2001

Цели на кампањата:
 • Иницирање на имплус, создавање потреба и навика за барање/купување на производи со Знакот за квалитет
 • Зголемување на набавката и употребата на производите со Знакот за квалитет.

Промотивни активности и средства:

 • Односи со јавност (ПР)
 • Огласување: ТВ, радио, печат, билборд
 • Промоција/материјали на места на продажба.
 


Ефекти од кампањата:

 • Кај 84% од потрошувачите производите со Знакот за квалитет се дел од секојдневната исхрана
 • 85% ниво на свесност за Знакот за квалитет
 • 70% препознатливост во однос на останатите знаци кои постојат на пазарот
 • Потрошувачите ги оценија сите промотивни средства со највисоки оценки.

Награда: „Златно сонце на годината“ за најдобра промотивна кампања во 2000 год. - наградена од Министерството за Економија на Република Македонија.

Период: мај - август 2001
Цели на кампањата:
 • Понатамошно позиционирање и промоција на Знакот за квалитет
 • Врска до следната кампања.

Промотивни активности и средства:

 • Односи со јавност (ПР)
 • Огласување: ТВ, радио, печат.
Период: октомври 2001 - јануари 2002
Цели на кампањата:
 • Зголемена свесност и побарувачка за производите со Знакот за квалитет
 • Градење на реалниот и перципираниот квалитет на производите со Знакот за квалитет.

Промотивни активности и средства:

 • Односи со јавност (ПР)
 • Огласување: ТВ, радио, печат, билборд. 

Ефекти од кампањата: (се анализираат)

Во периодот декември 1999 - март 2000 кампањата Знак за квалитет беше креирана и спроведена во соработка со маркетинг агенцијата Индиго

Од јуни 2000 промоцијата на програмата Знак за квалитет ја креира и спроведува маркетинг агенцијата IDEA Plus DDB.

Здружение на приватните производители
на месни и млечни производи во Македонија